A.S.V. TASTE Taste Assessment Event

    Taste Assessment Event

    Tijdens het Taste Assessment Event zullen vier bedrijven en 30 masterstudenten van de Universiteit Twente samen een business game gaan spelen. Dit evenement zal voor het eerst plaatsvinden op donderdag 21 april 2016.

    Door de unieke aanpak om bedrijven en studenten naast elkaar te zetten in plaats van tegenover elkaar, wordt er gezorgd voor meer dynamiek en heerst er een informele sfeer. Gemengde teams van bedrijven en studenten zullen tegen elkaar opnemen om hun burgers zo tevreden mogelijk te houden in het United States spel. Dit spel zorgt gegarandeerd voor enthousiasme, fanatisme en een geweldige dag. Daarnaast worden tijdens het spel ook verschillende vitale eigenschappen zichtbaar, iets wat zeer interessant is voor bedrijven om van een student te weten. 

    Het is voor bedrijven mogelijk om masterstudenten te selecteren voor het team waarmee zij het spel gaan spelen op basis van CV's. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënt in contact komen met de studenten die interessant zijn voor het betreffende bedrijf. Echter, doordat het spel zo dynamisch is en voor veel interactie zorgt tussen alle aanwezigen, hoeft men zich niet te beperken tot het eigen team maar zal iedereen met elkaar in contact komen.