A.S.V. TASTE Comité van Aanbeveling

  Comité van Aanbeveling

  -

  Het comité van aanbeveling is een adviserend orgaan binnen A.S.V. Taste. Dit gezelschap bestaat uit mensen die belangrijke functies in de regio Twente bekleden, en die A.S.V. Taste een warm hart toedragen. De volgende personen hebben zitting in het comité:

  Onno van Veldhuizen Burgemeester Enschede
  Ed Brinksma Rector Magnificus Universiteit Twente
  Victor van der Chijs Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente
  Frans van Vught Oud-Rector Magnificus Universiteit Twente
  Henk Zijm Oud-Rector Magnificus Universiteit Twente
  Huite de Jong Oud-voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente
  Peter den Oudsten Voormalig burgemeester Enschede
  Patrick Welman Wethouder gemeente Enschede
  Wim Boomkamp Voorzitter College van Bestuur Saxion
  Kees Eijkel Directeur Kennispark Twente
  Mike Verkouter Kennispark Twente
  Frank Groot Juridisch adviseur Kennispark Twente
  Eric Helder Lid Raad van State, collegelid Actal
  Danny de Vries Albers de Vries communicatie
  Martijn Albers Albers de Vries communicatie
  Tom Verhaegen Voormalig CEO Grolsch
  Henk Kesler Voormalig directeur betaald voetbal KNVB

   -

  Lees hieronder wat leden van het comité van aanbeveling vertellen over A.S.V. Taste.

  Victor van der Chijs

  ''Als je studeert, ligt de wereld aan je voeten. Alles is mogelijk, je staat helemaal aan het begin. Probeer niet alleen alles uit je studie te halen, maar benut je studententijd ook optimaal. Actief zijn binnen een studentenvereniging als Taste helpt je om je actief te ontwikkelen en te ontdekken waar je voor je staat en wat je wil bereiken in je leven. Pak je kansen. Ik wens je veel succes en plezier!''

  Chijs.jpg

  Henk Kesler

  ''Mijn  studententijd in Groningen herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Niet in de laatste plaats omdat ik lid was van een bruisende studentenvereniging, te weten Vindicat. De sociëteit was een fantastische ontmoetingsplaats en  de daaraan gekoppelde  variëteit aan activiteiten was een bron van inspiratie die veel energie gaf. Een netwerk voor het leven werd geboren. Maar ook voor de stad zijn dergelijke studentenverenigingen zijn een “must have”. Taste is daarvan een uitstekend voorbeeld ,een vereniging die ik alle studenten die kiezen voor Twente van harte kan aanbevelen!''

   Kesler.jpg

   Wim Boomkamp

  ''Studenten- en studieverenigingen zijn van groot belang voor studenten zelf, maar ook voor de kennisinstellingen en niet op de laatste plaats voor de (maatschappelijke) omgeving.
  Saxion faciliteert studenten- en studieverenigingen waar mogelijk. Studentenverenigingen zijn complementair aan studeren; ze bieden studenten een sociale omgeving en gezelligheid, de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen en te ontplooien en… ze kunnen ook een belangrijke rol spelen in de relatie met de maatschappelijke omgeving. Studentenverenigingen bieden de mogelijkheid om je blikveld te verruimen en beter toegerust te zijn als je straks als wetenschapper of professional  stappen zet in de samenleving.

  En die samenleving heeft er baat bij dat studentenverenigingen het beeld wegnemen, dat studeren alleen maar geassocieerd wordt met plezier maken en kroegbezoek.  Studenten kunnen een wezenlijke rol spelen in de lokale en regionale omgeving  als je daar ontvankelijk voor bent. Daar helpen wij als Saxion studie en studentenverenigingen graag bij en dat geldt zeker voor de grootste studentenvereniging van Enschede, Taste.  Saxion studenten, medewerkers en het College van Bestuur wenst  Taste een goede toekomst toe.  Met een steeds groeiend Saxion  behoort dat zeker tot de mogelijkheden!''

   Boomkamp.jpg

  Patrick Welman

  ''De afgelopen jaren heb ik A.S.V. Taste leren kennen als een bijzonder gezellige, hechte en actieve vereniging. Daarnaast is het een studentenvereniging die ook bekend staat om haar maatschappelijke betrokkenheid bij Enschede. Als inwoner en persoon die zelf ook actief is spreekt me dit aan. Het is kortom een genoegen om deel uit te mogen maken van het Comité van Aanbeveling van ASV Taste.''

  -

   

   Welman.jpg

  Peter den Oudsten

  ''Enschede is een echte studentenstad; 20 procent van de inwoners studeert aan de Universiteit Twente of de Saxion Hogeschool. De studenten zijn bovendien goed georganiseerd hetgeen bijdraagt aan het levendige en gezellige karakter van de grootste stad van Oost-Nederland. Het percentage actieve studenten in Enschede is hoger dan in menig andere stad en veel van deze studenten zijn te vinden bij Taste. Juist de studentenverenigingen maken met hun vele activiteiten (popconcerten, sportactiviteiten, introducties in de binnenstad, 3FM Serious Request eind 2012, de Batavierenrace, noem maar op) Enschede aantrekkelijk voor zowel inwoners en bezoekers. Studenten zijn bovendien vaak actief als vrijwilliger in andere organisaties. Zo leren studenten de stad kennen en dat is vaak een leerzame ervaring. De studentenverenigingen, zoals Taste, bewijzen dat Enschede een echte studentenstad is.''

   DenOudsten.jpg

  Kees Eijkel

  ''Twente staat voor ondernemerschap en innovatie. De Universiteit en Saxion zijn beroemd om de aantallen en groei van nieuwe jonge ondernemingen. Onze studenten zijn daar een enorme motor in: jonge mensen met ambitie. Kennispark en Taste werken als partners samen om die boodschap uit te dragen en studenten in hun ondernemerschap te ondersteunen. Samen inspireren.''

   Eijkel.jpg

  Frank Groot

  "De Universiteit Twente heeft het ondernemen van haar studenten en medewerkers hoog in haar vaandel staan. Om steun te geven aan studenten en medewerkers, die willen ondernemen met door hen zelf ontwikkelde kennis, heeft de UT samen met de Gemeente Enschede, de Provincie Overijssel en de Saxion Hogeschool de Stichting Kennispark Twente opgericht. Deze oprichters detacheren elk een aantal medewerkers bij Kennispark, zodat een hecht netwerk ontstaat ten dienste van nieuwe start-up ondernemingen. De medewerkers van Kennispark zijn enthousiast om zoveel mogelijk studenten en medewerkers (UT- en Saxion-) te stimuleren om te gaan ondernemen en hen daarbij bij te staan. Ook wil Kennispark de studenten van o.a.Taste zo veel mogelijk aanmoedigen om zelf te gaan ondernemen en werk in de regio Twente te zoeken. Middels de zogenaamde TOP-regeling (Regeling Tijdelijke Ondernemersplaatsen) kan Kennispark ondernemende studenten helpen in hun levensonderhoud te voorzien in de beginfase van hun onderneming"

   Groot.jpg

  Eric Helder

  "Enschede is een levendige, jonge en aantrekkelijke studentenstad. En dat komt door de studenten zelf. ASV Taste vervult een hoofdrol in Enschede als levendige, jonge en aantrekkelijke studentenstad. Met een prachtige sociëteit midden in de stad. De vereniging zorgt voor sociale binding, voor een netwerk waar je heel lang plezier aan beleeft en voor positieve studiemotivatie. De tijd die je besteedt aan Taste, investeer je in jezelf. En een meer solide investering dan dat ken ik niet. ASV Taste is een hedendaagse studentenvereniging: je kunt er veel plezier aan beleven en tegelijk verbreedt het lidmaatschap je blik op de wereld om je heen. Want Taste staat midden in de samenleving. Die van vandaag en die van morgen. Over Taste valt niet te twisten!" 

   Helder.jpg

  Frans van Vught

  ''Ik heb als Rector Magnificus heel nauw met de studenten samen geleefd. In die jaren heb ik ondervonden wat voor vriendschapsbanden binnen Taste worden opgebouwd.
  Nu ik uit Enschede weg ben, merk ik in mijn contact met Taste dat echte vrienden voor altijd zijn.''

   Vught.jpg

  Henk Zijm

  ''Studentenverenigingen vormen een onmisbaar element in het studentenleven. Zij zijn mede-bepalend voor het karakter van de stad, ze vormen een goede start voor een toekomstig netwerk en, last but not least, ze leiden vaak tot vriendschappen voor het leven. Taste vormt op die goede traditie geen uitzondering, en de Pakkerij blijft een fantastisch middelpunt. Go Twente, go Taste''

   Zijm.jpg

   Tom Verhaegen

  ''Bij Grolsch geloven we dat iedereen het in zich heeft om zich verder te ontwikkelen en professioneel te groeien. Elk goed bedrijf is gebouwd op talentvolle mensen en heeft een constante instroom nodig van jong talent om zichzelf steeds te kunnen heruitvinden, om de goede resultaten van het verleden te kunnen evenaren of zelfs te overtreffen. Vandaar dat we dan ook graag samenwerken met universiteiten en studenten om jong talent de ruimte en gelegenheid te geven om zichzelf te ontplooien''

   Verhaegen.jpg

  Huite de Jong

  ''In mijn periode als lid van het College van Bestuur van de Universiteit Twente ben ik regelmatig hartelijk verwelkomd bij Taste. Het viel me op dat dit niet voor mij specifiek gold, maar voor iedereen die op de kroeg kwam. De gezellige, open sfeer die op de kroeg hangt en het respect en de interesse die de leden voor elkaar hebben, zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt. Daarom besloot ik om ook na het neerleggen van mijn functie op persoonlijke titel in het comité van aanbeveling te blijven.''