Contact
  Het bestuur van A.S.V. Taste is altijd bereikbaar voor vragen van zowel leden, externen en overige geïntereseerden. Mocht uw onderwerp niet bij een van de functies staan stuur dan een bericht naar info@asvtaste.nl.

  N.A. Borst   N. Lambeck
  Voorzitter   Secretaris 
  voorzitter@asvtaste.nl   secretaris@asvtaste.nl

   
  • Vragen over algemene verenigingszaken   • Vragen over in- en uitschrijvingen
  • Vragen over statuten en het HR   • Vragen over de ledenadministratie
  • Vragen over de algemene ledenvergadering   • Vragen over de studentenpartij DAS en PKvV Fact
       
       
  L. Niens   S.H. Dijkstra
  Penningmeester vereniging   Penningmeester sociëteit
  penningmeester.vereniging@asvtaste.nl    penningmeester.societeit@asvtaste.nl

   
  • Vragen over trekkingen van de vereniging   • Vragen over trekkingen van de stichting
  • Vragen over commissiebegrotingen   • Vragen over facturen aan de stichting
   Vragen over facturen aan de vereniging    
   Aanvragen Pot Spontane Activiteiten    
       
       
  E. van der Minne   L.R. Geurds
  Coördinator sociëteit   Coördinator exploitatie
   coordinatorsocieteit@asvtaste.nl    exploitatie@asvtaste.nl

   
  • Vragen over kroeghuur en afstudeerborrels   • Vragen over verhuur en uitleen van kroegartikelen
  • Vragen over bushuur   • Vragen over verkoop van bier en plastic bekers
  • Vragen over introducées op kroegavonden   • Vragen over muziek/licht- en onderhoudscommissie
  • Vragen over het assortiment op de sociëteit   • Vragen over de inkoop namens de stichting
  • Vragen over de Ordecommissie    
  • Vragen over de sociëtietsagenda    
  • Vragen over het tappersgenootschap    
       
       
  L.J.S. Ewals   E.J. Meijer
  Coördinator intern   Coördinator extern
  intern@asvtaste.nl   extern@asvtaste.nl

   
  • Vragen over commissies (interesse, sollicitaties en invulling)   • Vragen over zakelijke samenwerking en sponsoring
  • Vragen over ledencorporaties (huizen, jaarclubs en disputen)   • Vragen over carrière- en studiegerelateerde samenwerking
  • Vragen over de jaarplanning van de vereniging   • Vragen over werkacties
      • Vragen over samenwerking in maatschappelijke projecten
       
       

   O