Debatgenootschap Dunamis

  sinds 24 mrt 2000

   

  "In disputatio in utramque partem veritas"

  Met het zwaard dat "het gesproken woord" heet slaan wij u neder. Ieder woord dat u spreekt om uw eigen punt te maken wordt weergaloos doch met stijl teruggespeeld en tegen u gebruikt. Ook al heeft u het gelijk, Dunamis neemt het van u af en overtuigt u van het tegenovergestelde. Het gaat er niet om wat de objectieve waarheid is, het gaat er om welke waarheid u aanhangt.

  Dat is de kracht van het debatteren, het overtuigend maken van waarheden en onwaarheden, het halen van het gelijk dat de ander tracht te halen, het neer¬halen of verdedigen van stellingen. Debatteren is de grootste krachtuitspatting die het woord kan doen, het vermogen van het woord. Dunamis is Grieks voor vermogen, Dunamis staat voor de eigenschappen die het woord haar volle ver¬mogen laat botvieren op de tegenspreker(s). Goed luisteren en kritisch denken geven het zwaard kracht, argumenteren en spreken maken het zwaard vlijm¬scherp. Gebruik het zwaard goed en ga in gevecht met hij die het zwaard ook hanteert, of onthoofd hij die poep spreekt met een enkele slag.

  Maar, zoals ieder episch gevecht, dient ook het gevecht met het woord volgens bepaalde regels gevoerd te worden. Deze regels vormen de mogelijke omgevin¬gen van het debat. Neem bijvoorbeeld het klassieke één tegen een debat, de eloquentia, of een vorm zoals we dat zien in het lagerhuis. Ook andere regels zijn mogelijk; in principe kan een woordenstrijd op elke manier uitgevochten worden. Dunamis zoekt deze uitdagingen (lees: mogelijkheden) op en gaat in debat.

  Wij raden u aan de mogelijkheden van het debat terdege te bestuderen en te beoefenen. Het is een kwestie van hakken of neergehakt worden, van eten of gegeten worden.