Brabants Genootschap

  sinds 12 jun 1997

   

  Menig lid van Taste heeft zich ongetwijfeld afgevraagd wat de geheime formule tot een beter leven is. De formule tot levensgeluk. Een formule die alleen de ware Brabander in zijn hersenpan heeft gegrift gekregen bij de geboorte. Een schat aan informatie en wijsheden die menig filosoof of alchemist heeft getracht te veroveren. Doch tevergeefs. Dit godsgeschenk is niet voor elke sterveling weggelegd of te achterhalen. Het is een gift die men heeft verkregen bij de worp op de aardkloot. Een bron van energie die zich bevindt in de kern van zowel de linker als de rechter hersenhelft. En vanuit die positie al het handelen beïnvloed van de gelukkigen. De begiftigden.

  De naam van deze gift: Gemoedelijkheid, ……….kei sterke gemoedelijkheid.

  Nu is deze gift helaas onderhevig aan een ongelukkige paradox. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat door gemoedelijkheid gestimuleerd overmatig gebruik van alcohol en het grote arsenaal aan voorradig rookwaar de gift kortstondig weet te onderdrukken. Nu moet u weten dat in onze mooie provincie gemiddeld significant meer wordt gedronken en gerookt dan in de rest van Nederland. Neem daarbij het gegeven dat in Brabant de meeste vrijgezelle vrouwen rondlopen en u weet wat het resultaat is. Een enorm feest met een niet te stoppen opwaartse spiraal. Een zichzelf katalyserende katalysator. Geen uitdaging te groot, geen enkele vrouw een koelkast.

  Deze tijdelijke onderdrukking van de gift weet zich te manifesteren in en snoeiharde koppijn. De 'kater'. Welke oorspronkelijk is uitgevonden in het jaar 811 in het dorpje Gistelmaere, ten zuiden van 's Hertogenbosch. Begiftigd als deze gelukkige mensen waren hadden zij al snel de kunst van het stevig 'doorpilsen' ontdekt. Een kunst die door de gift werd mogelijk gemaakt. Al snel viel het de Gistelmaerse bevolking op dat de 'kunst' en de 'gift' elkaar wederzijds wisten te versterken. De gift zette aan tot het beoefenen van de kunst, en de kunst op haar beurt wist de gift te versterken. Het enige nadeel van dit proces was dat wanneer deze heilige opwaartse spiraal werd onderbroken door een pauze in de 'kunst', dit onherroepelijk tot gevolg had dat de gift werd onderdruk en de 'kater' zijn kans greep om toe te slaan. Het resultaat waren ronduit a-gemoedelijke individuen, met een kei sterke koppijn en het gezicht vertrokken in een chagrijnige grimas. De Gistelmaeren hadden al snel de oplossing voor dit probleem ontdekt:………. snoeihard doorzuipen!

  Zoals een wijze Gistelmaerse filosoof ooit eens had gezegd:
  "Niet drinken, niet roken en geen vrouwen verlengd het leven niet, het leven lijkt dan alleen langer."

  Het gemoedelijk genieten brengt de heilige opwaartse spiraal tot goddelijke hoogte en bereikt zo het ultieme levensinzicht. Het resultaat was een samenleving die continu dronken was. Dit is anno 1999 niet meer maatschappelijk geaccepteerd, iets wat wij ten zeerste betreuren, en hiermee is tevens de oorzaak van de ontkerkelijking uitgelegd. Wellicht een zijpad van dit relaas, maar daarom nog niet minder interessant.

  Over de jaren heen is de gift helaas over het gehele land verspreid geraakt, waardoor er wellicht enige onzuiverheden zoals a-gemoedelijk brallen en brassen, harde g's, een weerzin tegen carnaval en een voorliefde voor Ajax, bij sommige voorheen begiftigden zijn ingeslopen. Om dit weerzinwekkende proces een halt toe te roepen hebben enkele begiftigden twee en een half jaar geleden het initiatief genomen om een buffer te vormen tegen elke bedreiging van het ultieme levensdoel: De gemoedelijkheid. Het initiatief: Het Brabants Genootschap 'k voel me kei goed.

  Onze sterkste wapens zijn: gemoedelijk dronken voeren, gemoedelijk Bosche Bollen gooien en last but not least………gemoedelijk negeren. Geen middel gaat ons te ver om de a-gemoedelijken duidelijk te maken dat het menens voor ons is. Gemoedelijk menens uiteraard.

  Mochten er gemoedelijke zielen zijn die zich willen inzetten voor deze nobele zaak, bereid zijn een grondige hersen-scan te ondergaan en de kei sterke ontgroening te ondergaan, te weten tien Bosche Bolle adten en een Antigoontje Oranjenboom nuttigen (een ware killer, zelf te bekostigen), dan dienen zij zich te melden bij de twee Gemoedelijkheids Goeroes, welke de belangen van hun volledige achterban behartigen.