Genootschappen

    Genootschappen zijn als een dispuut ook een verticaal verband binnen de vereniging. Een genootschap bestaat, net als een dispuut, uit mensen van verschillende jaren. Het verschil tussen een genootschap en een dispuut is dat een genootschap vaak wel gemengd is. Een genootschap bestaat vaak uit mensen met dezelfde interesse, hobby’s en passies bij elkaar. Iedereen mag lid worden van een genootschap zolang je maar lid bent van Taste.

    Er zijn erg veel verschillende genootschappen binnen Taste, hiernaast is een lijst van alle genootschappen. De enige uitzondering tussen deze genootschappen is Ius Sanctus, die in sommige opzichten meer lijkt op een dispuut.