Huisregels

  Op de Sociëteit is de dienstdoende commissie de orde commissie. Zij zijn te herkennen aan de rood-groene giletjes. Zij zorgen dat alles klaar staat voor een kroegavond, begeleiden de tappers en bewaren de orde op de kroeg. Alle aanwezigen op de kroeg dienen te luisteren naar de Ordecommissarissen. Wanneer er ongewenste voorvallen plaatsvinden is de Ordecommissie in staat om mensen de toegang tot de sociëteit te ontzeggen voor de avond vanwege wangedrag

  Drugsbeleid
  Het gebruik van drugs is ten strengste verboden op onze sociëteit. Wanneer er gebruik onder mensen geconstateerd wordt zullen hier harde consequenties aan verbonden zijn.


  Zero Tolerance
  Voor de Pakkerij geldt een Zero Tolerance beleid omtrent het trappenhuis. Hierbij wordt er gedoeld op het bewust voorwerpen door het trappenhuis naar beneden te laten vallen, waarop hoge sancties staan.


  Introducés
  Op de Sociëteit hebben de kroegavonden een gesloten karakter, wat betekent dat de kroeg alleen toegankelijk is voor leden. Echter is er sprake van een aantal uitzonderingen.


       1. Een lid mag twee introducés meenemen naar de kroeg. Het maximum op dit aantal introducés per avond is vijf.
       De introductor draagt de volle verantwoordelijkheid over het handelen van de introducé.

       2. Groepen introducés moeten een week van tevoren gemeld worden bij het bestuur. De groep moet geïntroduceerd
       worden door een ledencorporatie van A.S.V. Taste. Deze ledencorporatie draagt de volle verantwoordelijkheid over het
       handelen van de groep introducés.

   
  Eigen drank
  Het is verboden om eigen drank mee te nemen naar de Sociëteit. Als dit toch gebeurt, dient hier kurkgeld overheen te worden betaald.


  Garderobe
  Op de Sociëteit is een onbewaakte garderobe aanwezig. Hier dienen alle jassen opgehangen te worden. Dit is echter wel op eigen risico.