Kroegzicht

  Website van Kroegzicht


  U kent dat wel. U wilt aan een wildvreemde Tukker uitleggen waar uw sociëteit ligt, maar het wil niet echt vlotten. Toch hebt u uw lesje Tuks voor beginners goed geleerd, u weet dat 'joa' in het Nederlands 'ja'
  betekent, terwijl 'joajoa' (wat die Tukker constant maar blijft herhalen) Tuks voor 'nee' is. U weet dat het oude 'TH' het modernere 'UT' betekent, maar toch lukt het u niet duidelijk te maken dat dat het pand is dat door de UT is gekocht voor de studenten. Maar toch blijft u het proberen. U noemt de kerk, maar de Tukker gelooft niet. Ten slotte noemt u de Oude Markt. ,,Oh, dat plein bie Kroegzicht! Woontie doar!" weet de Tukker. En dan weet u het, u hebt contact gelegd met een Tukker. Dat u niet op die sociëteit woont, maar er alleen veel bier drinkt en dat op dat 'plein bie Kroegzicht' weer tegen de kerk of iemands fiets uitbraakt, dat hebt u hem nog niet kunnen vertellen. U bent al blij dat u contact hebt.

  Het is ook niet verwonderlijk dat de Tukkers dat plein kennen door Kroegzicht, er wordt immers nooit meer vee verkocht, waardoor de Tukker wist dat hij op de Oude Markt loopt. Kroegzicht is namelijk een van de weinige panden dat er al stond in 1871 toen de rest van de binnenstad nog als een Pompeï bedolven lag onder de stadsbrandaslaag. (Inderdaad, van vóór 1892.)

  En niet alleen de Tukkers weten Kroegzicht te vinden. Ook studenten weten zich overdag Kroegzicht als dat linkse en 's nachts als dat rechtse huis te herinneren. Hoe het komt? Niet alleen door een stukje proza uit de almanak van Taste. Niet alleen omdat er geen enkele mouwloze trui (stinkspencer) te vinden is in Kroegzicht. Niet alleen omdat sportschoenen geweerd worden. Ook niet alleen omdat u bij het voorbij rijden van ons huis uit eerbied van uw fiets af moet stappen. Zelfs niet alleen omdat er altijd wel een kegel rond Kroegzicht te ruiken valt. Maar vooral niet omdat wij een huispiercing zouden hebben.

  Neen, het komt door de unieke huisstructuur van ministeries en vier trêvezalen die in de loop van de lange geschiedenis van het huis ontstaan is. De ministeries werken volledig richtingloos, kosteninefficiënt, maar wel effectief teneinde het gedrag van de bewoners maar vooral van genodigden in fatsoenlijke banen te leiden. En dat kan de normloze student van tegenwoordig wel gebruiken. Om u een indruk te geven, volgt hier een korte samenvatting van de ministeries.

  Ministerie; Minister
  Doel

  Algemene Zaken: Dhr. Sibenius Trip

  Het naleven van de Reeglementen van Orde voor de Ministerraad en het verheffen van persoonlijke

  doelen tot algemene doelen.

  Propaganda; Dhr. Bosch

  Het verspreiden van de enige ware mening en het roepen van leuzen. 

  In den morgenstond: Dhr. Sibenius Trip

  Het waarderen van een goed glas Genever en de man die hem geschonken heeft.

  Halt: Dhr. Koers

  Het staande houden van burgerlijke praktijken en onwenselijke neveneffecten van inburgeren.

  Pracht en praal: Dhr. Bosch

  Het opluisteren van alledaagse activiteiten middels ceremoniële frivoliteiten.

  Adoratie en Verering: Dhr. Teuwen

  Verspreiding van citaten, borstbeelden en lichtgevoelige platen middels digitale technieken.

  Documentatie: Dhr. Bosch

  Het vastleggen van het reilen en zeilen van het huis ter instructies van komende generaties.

  Verbintenis: Ab

  Het uitkramen van onverstaanbare inheemse kreten ter bevestiging van de multiculturele

  samenleving.

  Supervisie: Dhr. Koers

  Controle uitoefenen op hetgeen zich binnen het gezichtsveld van Kroegzicht op de kroegvloer

  afspeelt.

  Stenografie: Dhr. Teuwen

  Het woord voor woord vastleggen van gedramatiseerde dialoog van Erik Hazelhof Roelfzma en

  gelieerde partijen.

  Destructie: Dhr. Bosch

  Toe-eigening van van-alles-en-nog-wat en de alomvattende vernietiging van alles dat door de

  minister van propaganda is aangewezen als doel, danwel datgene wat naar het oordeel van de

  minister als doel bestempeld had moeten worden.

  Brand Meester: Dhr. Sibenius Trip

  Het uitstralen van serene rust en het doen voorkomen dat er niets aan de hand is tijdens uitslaande

  branden.
  De victorie is aan de Onzen!

  De bewoners van Kroegzicht.