Huizen

    Officieel heeft Taste geen verenigingshuizen. Wel zijn er enkele huizen waar enkel of vrijwel alleen maar Taste leden wonen. Hoewel de huizen geen grote rol spelen binnen Taste zijn veel van de bewoners van deze huizen erg actieve leden binnen de vereniging. Hier rechts is een lijst te zien van de huizen die momenteel worden gezien als Tastehuizen.