Societeit

    De sociëteit is de ontmoetingsplaats voor de leden van Taste en zorgt er op deze manier voor dat Taste actief blijft. De sociëteit is sinds 1992 ondergebracht in Stichting Sociëteit Antigoon. De stichting heeft als doel het beheren en onderhouden van de sociëteit en het verlenen van steun aan de vereniging in de breedste zin des woords.

    Om deze doelen te verwezenlijken zijn er diverse commissies: het Tappersgenootschap, de OnderhoudsCommissie, de Muziek&LichtCommissie en de Netwerkcommissie. Al deze commissies worden gedraaid door en voor de leden van Taste.

    De kroegavonden zijn voor de leden van Taste en hebben over het algemeen een besloten karakter. Het is echter als niet-lid mogelijk geïntroduceerd te worden door een van de leden. Laat dit dan tijdig weten aan de ordecommissie. De kroeg is voor iedereen vrij toegankelijk op een van de open feesten die doorgaans gegeven worden.